Serwis klimatyzacji

Każdy z nas zetknął się z samochodem wyposażonym w klimatyzację. Bądź to posiadając taki samochód, bądź będąc pasażerem pojazdu wyposażonego w klimatyzację. Układ klimatyzacyjny w każdym nowoczesnym samochodzie wypełniony jest

gazem R-1234yf, który to pozwala utrzymać nam chłodne wnętrze w upalne dni. Gaz ten krąży po instalacji, w przewodach wraz ze specjalnym olejem PAG. Po kilku latach eksploatacji klimatyzacji następuje spadek ilości gazu w układzie, a olej naturalną koleją rzeczy się przepracowuje. Spadek ilości gazu w instalacji użytkownicy zauważą poprzez obniżenie wydajności klimatyzacji, która już nie chłodzi tak dobrze jak robiła to kilka lat wcześniej. Z czasem także w instalacji mogą pojawić się nieszczelności, którymi powoli ulatnia się gaz. To wszystko skłania użytkownika pojazdu do tego, aby pojawić się przynajmniej raz do roku w warsztacie, który wykona mu kompleksową obsługę układu klimatyzacji i zapewni jej skuteczne działanie w upalne dni. Specjalistyczne urządzenie wykonuje szereg czynności, które pozwala uzupełnić braki gazu, wtryskuje nowy olej oraz sprawdza szczelność układu klimatyzacyjnego.

Poszczególne etapy działania takiego urządzenia przedstawiają się następująco:

Faza recyklingu - w tej fazie następuje odzyskanie gazu z układu klimatyzacyjnego. Wraz z gazem odessany zostaje zużyty olej wypełniający przewody układu. W następnej kolejności olej zostaje odseparowany od gazu, aby urządzenie mogło spuścić go do specjalnej butelki z przepracowanym olejem. Etapem końcowym tej fazy jest test wzrostu ciśnienia gdzie urządzenie sprawdza czy w układzie nie pozostał gaz, aby w momencie wykrycia powrócić do fazy odsysania.

Faza próżni - w tej fazie urządzenie wytwarza próżnię w układzie klimatyzacyjnym w samochodzie. Jest to najdłuższa faza podczas pracy urządzenia. W zależności jak duży jest układ klimatyzacyjny trwa to od 20 do 40 minut. Dzięki tej próżni są możliwe dalsze fazy wtrysku i wypełniania. Następnie po wytworzeniu próżni urządzenie testuje szczelność układu sygnalizując każdy wzrost ciśnienia w układzie.

Faza wtrysku oleju - w tej fazie świeży olej jest zasysany do wnętrza układu.

Faza wtrysku dodatku/barwnika UV - także dzięki podciśnieniu zaciągany jest dodatek UV. W przypadku nieszczelności za pomocą lampy ultrafioletowej możemy wskazać miejsca ulatniania się gazu.

Faza wypełnienia - następuje tutaj wpuszczenie gazu do układu klimatyzacyjnego pojazdu w zalecanej ilości określonej przez producenta samochodu.

Klimatyzacja - nabijanieKlimatyzacja - obsługaKlimatyzacja - serwis

 

*Urządzenie do obsługi klimatyzacji Konfort 650 jest certyfikowane i spełnia najbardziej restrykcyjne normy jakościowe oraz standardy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń. Urządzenie Konfort 650 spełnia Europejskie wymogi bezpieczeństwa CE/PAD/TUV.

 

 

Urządzenie do odkażania kabin samochodowych

 

 

Odkażanie klimatyzacjiUrządzenie znajduje zastosowanie do odkażania kabin pojazdów samochodowych, a także klimatyzatorów w samochodach, gdzie wymagana jest czystość i higiena oraz gdy zabiegi wykonywane ręcznie przy pomocy technologii stosujących produkty chemiczne często okazują się nieskuteczne dla całkowitego wyeliminowania skażenia. Istnieją miejsca lub punkty, z których niemożliwe lub nadzwyczaj trudne jest usunięcie brudu i pyłu powodującego skażenia: mnożą się tam bakterie, wirusy, zarodniki, pleśń, itd. Mikroorganizmy te, które mnożą się z nadzwyczajną szybkością, oprócz skażenia otoczenia, są główną przyczyną przykrych zapachów lub nieprzyjemnych wyziewów. Żaden detergent nie jest w stanie ich zniszczyć, ale ozon tak! Urządzenie do odkażania Ozon Maker, używane zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnia całkowite odkażenie mikrobiologiczne i eliminację jakichkolwiek przykrych zapachów, tak organicznych jak i nieorganicznych.

 

 

 

OZON JEST ŚRODKIEM ODKAŻAJĄCYM

 

Klimatyzacja - odkażanie

Ozon zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy.

Ozon eliminuje zapachy emitowane przez: panele, dywaniki, izolacje, farby, lakiery do drewna i tworzywa sztuczne.

Ozon eliminuje: przykre zapachy organiczne i nieorganiczne, niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy.

Ozon nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, ozon je usuwa.

Serwis mobilny LOGUM

tel. 530 888 904