Serwis klimatyzacji

Każdy z nas zetknął się z samochodem wyposażonym w klimatyzację. Bądź to posiadając taki samochód, bądź będąc pasażerem pojazdu wyposażonego w klimatyzację. Układ klimatyzacyjny w każdym nowoczesnym samochodzie wypełniony jest

gazem R134a, który to pozwala utrzymać nam chłodne wnętrze w upalne dni. Gaz ten krąży po instalacji, w przewodach wraz ze specjalnym olejem PAG. Po kilku latach eksploatacji klimatyzacji następuje spadek ilości gazu w układzie, a olej naturalną koleją rzeczy się przepracowuje. Spadek ilości gazu w instalacji użytkownicy zauważą poprzez obniżenie wydajności klimatyzacji, która już nie chłodzi tak dobrze jak robiła to kilka lat wcześniej. Z czasem także w instalacji mogą pojawić się nieszczelności, którymi powoli ulatnia się gaz. To wszystko skłania użytkownika pojazdu do tego, aby pojawić się przynajmniej raz do roku w warsztacie, który wykona mu kompleksową obsługę układu klimatyzacji i zapewni jej skuteczne działanie w upalne dni. Specjalistyczne urządzenie Konfort 650* wykonuje szereg czynności, które pozwala uzupełnić braki gazu R134a, wtryskuje nowy olej oraz sprawdza szczelność układu klimatyzacyjnego.

Poszczególne etapy działania takiego urządzenia przedstawiają się następująco:

Faza recyklingu - w tej fazie następuje odzyskanie gazu z układu klimatyzacyjnego. Wraz z gazem odessany zostaje zużyty olej wypełniający przewody układu. W następnej kolejności olej zostaje odseparowany od gazu, aby urządzenie mogło spuścić go do specjalnej butelki z przepracowanym olejem. Etapem końcowym tej fazy jest test wzrostu ciśnienia gdzie urządzenie sprawdza czy w układzie nie pozostał gaz, aby w momencie wykrycia powrócić do fazy odsysania.

Faza próżni - w tej fazie urządzenie wytwarza próżnię w układzie klimatyzacyjnym w samochodzie. Jest to najdłuższa faza podczas pracy urządzenia. W zależności jak duży jest układ klimatyzacyjny trwa to od 20 do 40 minut. Dzięki tej próżni są możliwe dalsze fazy wtrysku i wypełniania. Następnie po wytworzeniu próżni urządzenie testuje szczelność układu sygnalizując każdy wzrost ciśnienia w układzie.

Faza wtrysku oleju - w tej fazie świeży olej jest zasysany do wnętrza układu.

Faza wtrysku dodatku/barwnika UV - także dzięki podciśnieniu zaciągany jest dodatek UV. W przypadku nieszczelności za pomocą lampy ultrafioletowej możemy wskazać miejsca ulatniania się gazu.

Faza wypełnienia - następuje tutaj wpuszczenie gazu do układu klimatyzacyjnego pojazdu w zalecanej ilości określonej przez producenta samochodu.

Klimatyzacja - nabijanieKlimatyzacja - obsługaKlimatyzacja - serwis

 

*Urządzenie do obsługi klimatyzacji Konfort 650 jest certyfikowane i spełnia najbardziej restrykcyjne normy jakościowe oraz standardy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń. Urządzenie Konfort 650 spełnia Europejskie wymogi bezpieczeństwa CE/PAD/TUV.

 

 

Urządzenie do odkażania kabin samochodowych

 

 

Odkażanie klimatyzacjiUrządzenie znajduje zastosowanie do odkażania kabin pojazdów samochodowych, a także klimatyzatorów w samochodach, gdzie wymagana jest czystość i higiena oraz gdy zabiegi wykonywane ręcznie przy pomocy technologii stosujących produkty chemiczne często okazują się nieskuteczne dla całkowitego wyeliminowania skażenia. Istnieją miejsca lub punkty, z których niemożliwe lub nadzwyczaj trudne jest usunięcie brudu i pyłu powodującego skażenia: mnożą się tam bakterie, wirusy, zarodniki, pleśń, itd. Mikroorganizmy te, które mnożą się z nadzwyczajną szybkością, oprócz skażenia otoczenia, są główną przyczyną przykrych zapachów lub nieprzyjemnych wyziewów. Żaden detergent nie jest w stanie ich zniszczyć, ale ozon tak! Urządzenie do odkażania Ozon Maker, używane zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnia całkowite odkażenie mikrobiologiczne i eliminację jakichkolwiek przykrych zapachów, tak organicznych jak i nieorganicznych.

 

 

 

OZON JEST ŚRODKIEM ODKAŻAJĄCYM

 

Klimatyzacja - odkażanie

Ozon zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy.

Ozon eliminuje zapachy emitowane przez: panele, dywaniki, izolacje, farby, lakiery do drewna i tworzywa sztuczne.

Ozon eliminuje: przykre zapachy organiczne i nieorganiczne, niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy.

Ozon nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, ozon je usuwa.

Serwis mobilny LOGUM

tel. 530 888 904

Awaria na trasie? Pomoc Drogowa LOGUM przywiezie auto do warsztatu.